We onderzoeken de wet op ruimte voor nieuwe concepten:

Soberheid of kwaliteit

Waar sta jij voor?

In 2020 verschenen twee publicaties over ruimtelijke kwaliteit, door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP – maart) en het College van Rijksadviseurs (CRa – juli). In deze laatste publicatie zijn drie aanbevelingen opgenomen. Samengevat bestaan de aanbevelingen uit de volgende onderdelen:

Lees verder: