We inspireren de waterwereld

Kennisproducties over nieuwe concepten en uitdagende standpunten

Het inzicht

Communicatie tussen de oneliner en het dikke rapport.
Specialistische kennis in een generalistische context.

Onze kracht

Samenvatten – voor ontvanger én afzender.
Verbinden van rekenen en tekenen; van wiskunde en poëzie.

De toekomst

Goed geïnformeerde beslissers én bewoners van onze waterwereld, voor de gezondheid van alles wat leeft.

We verbinden theorie en praktijk:

Ken je Kering

Naar continu inzicht, geloofwaardige overstromingskansen en uitgekiende handelingsperspectieven.

Voor de veiligheid van Nederland is het beoordelen en versterken van waterkeringen van…

We vertalen het rapport naar inzicht:

Groei met getij

Een visie voor een vitale Rijn-Maasmond

Waar de rivier de zee ontmoet komen grote krachten samen. De natuur schept er rijke getijdengebieden: ondiepe wateren die bij eb droogvallen. Getijdengebieden zijn uniek en dynamisch, vol biodiversiteit…

We verkennen de mogelijkheden:

Waterkerende kustlandschappen

Een kust die bruist van natuurlijke en economische dynamiek, juist als de zeespiegel stijgt. Innovatieve veiligheidsconcepten die een kust laten meegroeien met de zeespiegelstijging. Een moderne kijk op…

We stimuleren begrip van het gehele systeem:

Met 10cm al meer biodiversiteit.

Binnen de Waterwet op zoek naar een nieuwe balans tussen veiligheidsbeheer, dijkversterking en uiterwaardinrichting. De nieuwe Waterwet heeft…

We visualiseren wat achter de zeespiegel ligt:

Hoe vormen we de toekomst van de Waddenzee?

“Help, de waddenzee verdrinkt!” Hoe sneller de zeespiegel stijgt, hoe vaker deze noodkreet klinkt. De zin doelt natuurlijk niet op de zee zelf, maar op…

Arno Nolte

Deltares

Goed nieuws

Het Hoogwater- beschermingsprogramma heeft steeds meer ervaring in begroeide vooroevers en natuurvriendelijke vormgeving van dijken. Zo zijn langs de Nederlandse kust 20% van de kustversterkingen tussen 2006 en 2020 natuurvriendelijk uitgevoerd

Cora van Nieuwenhuizen

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bas Roels

WWF Nederland

Blijf op de hoogte

We sturen je graag een berichtje over nieuwe producties.

We maken tastbaar wat er komen gaat:

From failure to performance

levees are different from other large structures like bridges or skyscrapers. For these, strength parameters are well established and can be more easily..

We onderzoeken de wet op nieuwe ruimte:

Soberheid of kwaliteit

De procesarchitectuur rondom het Hoogwaterbeschermingsprogramma scherper moet stellen waar de verantwoordelijkheid ligt voor de belangrijke…

We schrijven een troebel landschap helder:

Waterveiligheids- landschappen

Dijken zijn zo te ontwerpen dat ze bij extreem hoog water maar langzaam doorbreken. Als het water weer zakt is er wateroverlast, maar geen ontwrichtende…

We verbinden denkers met doeners:

12+1

Samen met tropische regenwouden zijn intergetijdengebieden de meest biodiverse en productieve natuurgebieden op aarde. De schelpdieren, wormen…

We houden van een heldere structuur:

We werken samen met:

Contact

We laten van ons horen.