Waterveiligheids- landschappen

Groei met getij  Een visie voor een vitale Rijn-Maasmond Waar de rivier de zee ontmoet komen grote krachten samen. De natuur schept er rijke getijdengebieden: ondiepe wateren die bij eb droogvallen. Getijdengebieden zijn uniek en dynamisch, vol biodiversiteit en biomassa: slikken, schorren en kreken, op de overgang van zoet naar zout, kraamkamers voor mariene vis, […]