Soberheid of kwaliteit

We onderzoeken de wet op ruimte voor nieuwe concepten: Soberheid of kwaliteit Waar sta jij voor? In 2020 verschenen twee publicaties over ruimtelijke kwaliteit, door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP – maart) en het College van Rijksadviseurs (CRa – juli). In deze laatste publicatie zijn drie aanbevelingen opgenomen. Samengevat bestaan de aanbevelingen uit de volgende onderdelen: Lees […]

Waterveiligheids- landschappen

Groei met getij  Een visie voor een vitale Rijn-Maasmond Waar de rivier de zee ontmoet komen grote krachten samen. De natuur schept er rijke getijdengebieden: ondiepe wateren die bij eb droogvallen. Getijdengebieden zijn uniek en dynamisch, vol biodiversiteit en biomassa: slikken, schorren en kreken, op de overgang van zoet naar zout, kraamkamers voor mariene vis, […]